Bài 29. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Hiền
Ngày gửi: 16h:53' 23-02-2013
Dung lượng: 53.0 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
Trường: THCS Lý Thường Kiệt GVGD: Võ Thị Hiền
Ngày soạn: / /2013
Ngày dạy : / /2013
Tiết 39 Bài 29 AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT
A.Mục tiêu
1/Kiến thức: HS biết được
-H2CO3 là axit rất yếu, không bền
-Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO2.
-Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống
-Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường
2/Kỹ năng:
-Biết tiến hành TN để chứng minh tính chất hoá học của muối cacbonat tác dụng với axit, với dd muối,dd kiềm.
-Biết quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về tính chất dễ bị nhiệt phân huỷ của muối cacbonat
-Bài toán tính nồng độ dd, % thể tích khí và xác định CT hợp chất của cacbon.
3/Thái độ:
Giáo dục ý thức kỉ luật tốt khi học có TN
B.Phương pháp dạy học:
Vấn đáp, hoạt động nhóm , thực hành.
C.Phương tiện dạy học:
1/Chuẩn bị của giáo viên:
-Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, giá ống nghiệm.
-Hóa chất: dung dịch Na2CO3, K2CO3, NaHCO3, HCl, Ca(OH)2, CaCl2.
-Tranh vẽ: Chu trình cacbon trong tự nhiên.
2/Chuẩn bị của học sinh:
Xem trước bài mới
D.Tiến trình hoạt động
1/Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số
2/Bài cũ
3/Bài mới:
Giới thiệu: CO2 là một oxit axit, vậy H2CO3 và muối cacbonat tương ứng có những tính chất nào? Bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về axit và các muối đó.
3.1/Hoạt động 1: Tìm hiểu về axit cacbonic - H2CO3
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

-GV: Cho HS tìm hiểu mục 1 SGK/88 và thảo luận nhóm để cho biết trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí của axit cacbonic?


(GV hoàn thiện
*GV đặt vấn đề: Các em đã biết sự tạo thành và phân tích của H2CO3.
-Hãy nêu tính chất hóa học và viết PTHH chứng minh sự tạo tạo thành và dể bị phân tích của H2CO3?
-HS tìm hiểu SGK, thảo luận nhóm và trả lời:
+Trong tự nhiên H2CO3 có trong nước tự nhiên và nước mưa
+H2CO3 là lỏng, không màu.
(HS: Kết luận
-HS trả lời
+Thuộc loại axit yếu. quỳ hóa màu đỏ nhạt.
+H2CO3 là axit không bền nên bị phân hủy
H2O+CO2H2CO3

I. Axit cacbonic (H2CO3)
1/Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí:
-Nước tự nhiên và nước mưa có hoà tan khí CO2.
-H2CO3 là lỏng, không màu.
2/Tính chất hoá học:
-H2CO3 là một axit yếu, dd H2CO3 làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ nhạt .
-H2CO3 là một axít không bền bị phân huỷ thành CO2 và H2O

3.2/Hoạt động 2: Tìm hiểu về muối cacbonat
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

-GV yêu cầu HS cho VD về các muối cácbonat
-GV hỏi: Có mấy loại muối cácbonat
-GV bổ sung và kết luận
-HS cho VD: Na2CO3, CaCO3, Ba(HCO3)2...
-HS trả lời (có 2 loại)
+Cacbonat trung hoà gọi là muối cacbonat không còn nguyên tố H trong thành phần gốc axit .
+Cacbonat axit được gọi là muối hyđrocacbonat có nguyên tố H trong thành phần gốc axit
II. Muối cacbonat
1/Phân loại: 2 loại
-Cacbonat trung hoà
VD: CaCO3, Na2CO3...
-Cacbonat axit
VD: Ca(HCO3)2, NaHCO3...

-GV yêu cầu HS sử dụng bảng tính tan trang 170 và hướng dẫn HS nghiên cứu về tính tan của muối cacbonat


-GV: Tìm hiểu tính chất hóa học muối cacbonat, từ tính chất hóa học của muối loại bỏ một tính chất tác dụng với kim loại
TN1 : Cho NaHCO3, Na2CO3 vào dung dịch HCl.
-Qua thí nghiệm, em thấy có hiện tượng gì?
-Giải thích? Viết PTHH? Kết luận

TN2: Cho dd Na2CO3 vào dd Ca(OH)2.
-Quan sát TN, em thấy có hiện tượng gì xảy ra?
-Giải thích? Viết PTHH? Kết luận


-GV: Hoàn thiện và bổ sung Chú ý: Muối hiđrocacbonat + kiềm ( muối